System bezpieczeństwa informacji

Dzięki nowym regulacjom, które określa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO zmieniamy się na lepsze. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na jak najwyższym poziomie dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy minimalizowały ryzyko ich naruszenia. Jednocześnie pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych jest MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24, 90-346 Łódź. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można nas znaleźć pod numerem NIP: 728-22-95-492 oraz REGON: 472253652.  W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: +48 (42) 674 83 84 lub drogą elektroniczną poprzez wyznaczony adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” lub osobiście pod adresem Administratora wskazanym wyżej.

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan/Pani „imię i nazwisko” . W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w szczególności w celu:

 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 • Realizacji zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy oraz utrzymanie jakości świadczonych usług, tj. art. 6 ust 1 lit f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych ww. celów, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail, kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
 6. cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Wniosek o skorzystanie z praw osób, ktorych dane dotycza - Zalacznik