DOTACJE

DOTACJE

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Tytuł projektu: Telerehabilitacja przy użyciu indywidualnej ortezy rehabilitacyjnej stawu kolanowego dedykowanej dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

Numer projektu: Rzeczy są dla ludzi/0013/2020

Edycja konkursu: Rzeczy są dla ludzi - Program Rządowy „Dostępność Plus”

Okres realizacji: 01.10.2021 – 29.02.2024

Wartość przyznanych środków: 1 198 990,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 2 997 475,00

Streszczenie: Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie systemu umożliwiającego opiekę zdalną nad pacjentem. Na system składały się będą indywidualna orteza stawu kolanowego wykonana w technologii druku 3D na podstawie skanu kończyny dolnej pacjenta, sensory rejestrujące ruch stawu kolanowego oraz aplikacja monitorująca leczenie i rehabilitację pacjenta.

W projekcie zrealizowanych zostanie 5 zadań, wszystkie w ramach prac rozwojowych. Ostatnim etapem projektu będzie przeprowadzenie eksperymentu medycznego mającego na celu weryfikację bezpieczeństwa i efektywności użytkowania opracowanego systemu. Po zakończeniu tego etapu i osiągnięciu zakładanych kamieni milowych projekt będzie zakończony, a jego wyniki będą gotowe do wdrożenia do działalności wnioskodawcy.

Grupę docelową odbiorców rezultatu projektu stanowią w głównej mierze osoby dotknięte chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, a więc postępującego i nieuleczalnego schorzenia dotyczącego około 250 milionów osób na całym świecie. Rozwiązanie opracowane w ramach projektu będzie odpowiadało na zidentyfikowane potrzeby tej grupy osób, co przyczyni się do poprawy ich kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Projekt przyczyni się także do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Zapytanie ofertowe nr 5/2022

Zapytanie ofertowe nr 6/2022