ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus” - konkurs "Rzeczy są dla ludzi" pt. „Telerehabilitacja przy użyciu indywidualnej ortezy rehabilitacyjnej stawu kolanowego dedykowanej dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową”, nr wniosku: Rzeczy są dla ludzi/0013/2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na przedstawione poniżej zapytanie ofertowe.

Załączniki do pobrania poniżej (4 szt.)

Pobierz załączniki:

Załącznik nr 1 – Szkic narzędzia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie_ofertowe_6_2022