Aktywny samorząd 2022

Aktywny samorząd 2022

Już od 1 marca można składać wnioski do programów dofinansowań w ramach programu Aktywny Samorząd 2022. 

Fundusz w tym roku przeznaczył na ten cel kwotę 191,03 mln zł, w zeszłym roku budżet wynosił 189,62 mln zł. Uczestnictwo w programie pozawala osobom z niepełnosprawnością uzyskać środki na zakup sprzętu umożliwiającego zwiększenie ich niezależności, a także podnoszenie kwalifikacji.

Wśród obszarów pomocy znajdziemy: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowani, w tym refundacji wynosi do 10.000,00 zł., z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł. Udział własny wnioskodawcy wymagany w tym obszarze to 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł. Wymagany udział własny wnioskodawcy tym zadaniu to minimum 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ta pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3.500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000,00 zł

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania to 7.500,00 zł. Udział własny Wnioskodawcy: minimum 25% ceny brutto zakupu.


Więcej szczegółów: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0a253fad19fd5980b706537673586189


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych wózków elektrycznych
 

Vitea Care https://viteacare.com/pl/produkty/wozki-elektryczne

Meyra https://meyra.pl/nasza-oferta/wozki-inwalidzkie/elektryczne